Over Hadewych van Kempen

 

Ik ben integratief kinder- en jeugdtherapeut en heb het mooiste werk van de hele wereld, namelijk kinderen helpen het weer zelf te doen als het even wat minder gaat, thuis of op school.

Mijn uitgangspunt daarbij is dat ik uitga van mogelijkheden van een kind en graag aansluit bij wat een kind al wél kan.

Spelenderwijs leert uw kind zijn kwaliteiten (weer) in te zetten bij het oplossen of leren omgaan met een klacht.

Hieronder treft u een aantal werkmethodes aan die door mij worden toegepast tijdens de begeleidingstrajecten.


 

‘Kindbehartiger’

Logo KindbehartigerDe Kindbehartiger is er als belangenbehartiger voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op in het vrijwillig kader, als ook aan de voorkant van een juridische procedure en rondom de nazorg. De Kindbehartiger werkt waar nodig samen met instanties en professionals. De Kindbehartiger werkt vanuit het IVRK en biedt ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. Dat is niet altijd (direct) nodig. De stem van ieder kind verdient wel een plek binnen het geheel. De Kindbehartiger zorgt er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van ieder kind naar ouders/verzorgers en indien nodig via een verslag/advies richting het juridisch speelveld.

De Kindbehartiger heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

 

‘Mission Possible’

mission possible logo

‘Mission Possible is een persoonlijk ontwikkelings-programma voor jongeren. Het programma maakt het bereiken van doelen voor deze leeftijdsgroep een stukje makkelijker. Het leert lastige dingen te veranderen door gebruik te maken van de eigen sterke punten en er samen mee te werken. Het is, net als Kids’ Skills, gebaseerd op de filosofie van het oplossingsgerichte denken.

 

Kids’ Skills’

kids skills klein

Kids’ Skills’ is een speelse methode voor kinderen om hun problemen te overwinnen. Uitgangspunt van deze pragmatische aanpak is, dat sommige problemen kunnen worden gezien als een vaardigheid die geleerd of nog verbeterd kan worden. Direct betrokken uit de omgeving worden op actieve wijze betrokken bij deze methodiek.
Kinderen vinden ‘Kids’ Skills’ leuk, omdat de probleemfocus wegvalt en ze positief worden bevestigd.

 

Beelddenk-coach

 

Logo beelddenkcoach

Ongeveer vijf procent van alle kinderen denkt en leert in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen verwerken informatie primair via de rechterhersenhelft. Bij woord- of taaldenkers gaat dit primair via de linkerhersenhelft. De lesstof op scholen wordt veelal in de “woord- en taalvorm” aangeboden, waardoor Beelddenkers de aangeboden lesstof niet goed begrijpen of onthouden.

Rots & Water  trainer

rots en water logo

 

Rots & Water is geschikt voor leerlingen in het basisonderwijs (4 jaar en ouder) en een vervolgprogramma dat op oudere leeftijdsgroepen (14 jaar en ouder) is gericht. Rots & Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van geweld en van seksueel geweld, het leren maken van eigen keuzes én het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s.