Integratieve kinder- en jeugdtherapie, wat is dat?

Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie is ontwikkeld  op grond van de Rechten van het Kind, conform de normen van de Europese Associatie voor Psychotherapie en de European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP). Het is ontwikkeld op grond van het recht om gehoord, gezien, begrepen en gerespecteerd te worden. Het kind staat daarbij centraal.

Een integratief kinder- en jeugdtherapeut werkt oplossingsgericht. Dat betekent dat ik ervan uitga dat elk kind alle hulpbronnen in zich heeft om tot de gewenste verandering te komen, zoals positieve kwaliteiten en eigenschappen. Ik help een kind om zich bewust te worden van deze aanwezige kwaliteiten en hoe ze die in het dagelijkse leven het beste kunnen toepassen. Wanneer ouders en/of school een belangrijke rol spelen bij het veranderingsproces van het kind dan worden zij ook hierbij actief betrokken.

Kinderen vinden integratieve kinder- en jeugdtherapie leuk omdat er erkenning is voor datgene wat voor een kind op dat moment belangrijk is. Ieder kind is uniek en heeft recht op een behandeling, die op zijn of haar situatie en mogelijkheden is gericht. Het  kind staat daarbij centraal.

Kinder- en jeugdtherapie wordt integratief genoemd omdat de klacht vanuit verschillende invalshoeken wordt geanalyseerd:

  • Medisch                        het ondersteunen van lichamelijke klachten zoals eczeem, hoofd- of buikpijn etc.
  • Stress                            de verhouding draaglast/draagkracht van een kind in relatie tot ouders en school
  • Gedrag                          het aan- en afleren van gedragspatronen dat zich bijvoorbeeld uit in nachtmerries, bedplassen, nagelbijten etc.
  • Psychodynamisch        het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, trauma’s zoals scheiding van ouders, overlijden of ziekte
  • Systemisch                   de invloed van leden van een systeem of een systeem op zich zoals gezin, school etc. op een kind en zijn situatie
  • Transpersoonlijk          het kind helpen zijn/haar eigen identiteit te versterken bij hoogbegaafdheid, hoogsensiviteit, pesten, faalangst

Door vanuit dit totaalpakket te werken is het een intensieve vorm van therapie. De inzet is om een kind weer te laten geloven en handelen vanuit zijn of haar eigen kracht. Integratieve kindertherapie bewerkstelligt een positief effect op de persoonlijke ontwikkeling van het kind. De integratieve kinder- en jeugdtherapie helpt een kind om uit te vinden hoe hij of zij het beste met zijn of haar probleem om kan gaan.