Hadewych van Kempen

KINDER- & JEUGDTHERAPEUT


Wat is er met uw kind aan de hand?

 

Uw kind zit niet lekker in zijn vel of heeft ergens last van…

U merkt dat er iets is. Daar bent u immers ouder voor.

Soms kan of wil een kind niet aangeven wat er aan de hand is.

Dan is het fijn dat een professionele buitenstaander tijdelijk met u en uw kind meekijkt naar wat er speelt, thuis of op school.

Ik help uw kind graag aan een stevige bodem

 

Uw kind leert (weer) gebruik te maken van de eigen gereedschapskist zodat het op constructieve wijze om kan gaan met de dagelijkse realiteit.

Met zorg en aandacht voor uw kind werk ik oplossings- en ervaringsgericht met als doel het kind weer in zijn eigen kracht te zetten.

Dat betekent dat ik samen met uw kind op onderzoek ga naar de oorzaken. Aan de hand van alledaagse voorbeelden zoeken we samen naar mogelijke oplossingen.

Uw kind krijg geen pasklaar antwoord, ik stel bij voorkeur alleen vragen zodat uw kind zélf oplossingen aandraagt die echt passen bij uw kind.

Ik doe dat samen met U

 

Hierbij werk ik graag samen met de volwassenen in het leven van uw kind.

Als alle neuzen immers dezelfde kant op staan en we spreken dezelfde taal dan voelt uw kind zich optimaal ondersteund.

Vanuit veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect gaan we aan de slag.

Voorop staat uw kind, dat zich gehoord, gezien en begrepen voelt.

Hoe doe ik dat?

 

Samen met u kijk ik verder, terwijl ik wel heel dichtbij blijf.

 

Omdat u uw kind beter kent dan wie ook, praat ik eerst een keer met u.

U vertelt waar u zich zorgen over maakt.

Daarna maak ik een afspraak met uw kind.

Alles wat ik samen met uw kind bespreek en doe blijft tussen uw kind en mij. Ik ben er voor uw kind. Dat betekent dat we elkaar moeten kunnen vertrouwen.

Als u en uw kind vinden dat het weer goed gaat nemen we afscheid.